VRF

Wie is de VRF?

Enkele belangrijke wijzigingen aan de Wet op de Riviervisserij in Vlaanderen, einde 2003, hebben het roofvisgebeuren in de openbare wateren, nieuw leven ingeblazen.

  • Elke snoek die gevangen wordt in Openbaar Water moet teruggezet worden in het zelfde water.
  • Het vissen vanuit een varende gemotoriseerde boot (lees: trollen) is niet langer verboden.

Deze maatregelen lagen rechtstreeks aan de basis om de visserij op Roofvis in Vlaanderen te organiseren en in goede banen te leiden.

Onder impuls van enkele Roofvisverenigingen zoals

SNB Regio Kempen ’94

HSV Tight Lines

Esox Spinninglcub

De Schutevissers

HSV De Roofvis

werd op 11 maart 2004 de Vlaamse Roofvisfederatie (VRF), onder de vleugels van De Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV), het huidige Sportvisserij Vlaanderen, opgericht.

logo_vrf

 

 

 

 

 

 

Sinds 2016 vissen wij C&R Belgium ook onder deze vereniging.

Door de samenwerking is het lidgeld van C&R wat duurder geworden, Maar je kan een deel van je inschrijvingsgeld terug trekken!!!

De VRF is een erkende sportclub.

De meeste mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst van € 15,- op jaarbasis. Waardoor je €15 van het C&R inschrijvingsgeld terug kan trekken van je mutualiteit.

Hiervoor dien je het aanvraagformulier van uw mutualiteit per e-mail door te sturen naar:  johnnyschots@telenet.be

Aanvraagformulieren kan je hier downloaden.

Dit zijn de 3 mainstream ziekenfondsen. Ben je aangesloten bij een andere ziekenfonds moet je het even zelf opzoeken.