Wetgeving


Wettelijke Reglementering Openbare Visserij In Vlaanderen.

Iedere Vlaamse sportvisser die voorstander is voor catch and release moet goed op de hoogte zijn van de visserijwetgeving in Vlaanderen. Daarom is het ook belangrijk dat deze vermeld staat op deze site.

Wanneer mag je vissen?

Vanaf de oever:

Vanaf de oever mag je het hele jaar door vissen op de plaatsen die zijn aangegeven in de waterwegen en visplassen die onderaan deze pagina staan.
Voor andere wateren geld nog steeds een gesloten seizoen van 1 maart tot eind mei voor snoekbaars en snoek. Er mag dan niet worden gevist met kunstaas groter dan 2cm, of met vis of delen hiervan.
Op deze wateren geld een totaal verbod van visserij tussen 16 april en eind mei.

Visverlof: 11,16 euro + 2,85 (administratieve kosten)

Anders dan vanaf de oever:

Vanuit een Bellyboat en boot mag je het hele jaar door vissen in de bevaarbare waterwegen die onderaan staan in de bijlage.
Vissen vanuit een bellyboat is op sommige wateren niet toegelaten, dit doordat deze manier van vissen levensgevaarlijk kan zijn i.v.m. scheepsvaart, getijden of waterverplaatsing door sluizen. Denk dus altijd in de eerste plaats aan je eigen veiligheid.

Wadend mag er niet gevist worden vanaf December tot eind februari en in de gesloten tijd.

Van 2u na zonsonder- en opgang (‘s nachts) mag er niet gevist worden op roofvis.

Visverlof: 45,86 euro+ 2,85 (administratieve kosten)

Het Jeugdvisverlof:

Kinderen tot 14j hebben het recht op een gratis vergunning. Deze moeten ze wel altijd bij hebben, mogen enkel vissen met 1 hengel, en moeten al hun gevangen vis zo snel en voorzichtig mogelijk terug zetten in het water van herkomst.

 

Waar te verkrijgen?

Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn afgeleverd. Elk type visverlof kan u via internet aanvragen op de website http://www.natuurenbos.be/visverlof/

of via volgende Link of aankopen in een postkantoor van het Vlaamse Gewest.

 

C&R,

Voor ons is het dus belangrijk dat iedere vis die wordt gevangen zo snel en voorzichtig mogelijk wordt terug gezet in het water van herkomst. Als men deze vis graag wil fotograferen, maak er geen fotoshoot van!
Bij warm weer is het belangrijk de vis na het onthaken direct weer te zetten, indien mogelijk onthaak je de vis onder water.
In deze periode is er minder zuurstof in het water en zal de vis meer tijd nodig hebben om te bekomen. Gebruik gezond verstand denk aan de gezondheid van de gevangen vis!

Wettelijke bepaling die bij overtreding strafbaar zijn!

– In alle wateren moet elke gevangen vis en voorzichtig in het water van herkomst vrijgelaten worden in het water van herkomst tijdens de periode van 16april tot 31mei.
Dus er mag geen enkele vis gedood of meegenomen worden.
Vissen op snoekbaars en snoek is toegelaten op de wateren die aangegeven zijn. Omdat men geen vis mag bewaren, dus ook geen bewaarnet of emmertje met aasvisjes, zouden mensen die hier gebruik van maken de wet overtreden. Dus gebruik van Levend aas zou deze periode verboden moeten zijn.

Waar mag men vissen?

Op alle bevaarbare waterwegen en wateren die niet degelijk afgesloten zijn van het waterwegen net. En waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaamse Gewest.

Voor het vissen in onbevaarbare wateren waarvan het visrecht aan de eigenaar van de oever behoord, Kreken en kunstmatige waterwegen waarvan het onderhoud ten laste van Polders en Wateringen valt. Is een bijkomende toestemming nodig.

Ook zijn er bijkomende vergunningen nodig voor het vissen op het Boudewijnkanaal, de haven van Oostende, en het vissen in de Blaarmeersen. Deze zijn te verkrijgen bij het beheer van deze wateren.

Hoe mag je niet Vissen?

Het is verboden om het even welke levende vis afkomstig uit viswater waarop de wetgeving van toepassing is te vervoeren. Met uitzondering voor paling en aasvissen(deze moeten behoren bij de karperachtigen , max aantal is 20 en max lengte 15cm)

Onder ijs mag niet worden gevist

Het is verboden om met meer dan 2 hengels te vissen.

Het is verboden eenzelfde hengel met meer dan 3 enkelvoudige of veelvoudige haken te voorzien.

Waar mag je Nooit vissen?

In sluizen, vispassages, vanboven op bruggen van bevaarbare waterlopen, ter plaatse waar signalisatie borden zijn geplaatst.

Meeneembeperking:

Elke visser mag niet meer dan 5 vissen meenemen na zijn visbeurt. Deze vissen moeten groter zijn dan de minimum maat en dood.
In de gesloten tijd mag er geen vis worden meegenomen.

Bij snoekbaars mag er niet meer dan 3 vissen meegenomen worden hun minimum maat is hier 45cm.
Tussen 16 April en 31 Mei moet iedere snoekbaars worden terug gezet.
Iets wat helaas vele panvissers vergeten.

Voor snoek geld een volledige terugzetplicht.

Als je merkt dat er iemand zich niet aan deze regels kan houden is het dus belangrijk om dit te melden! Hopelijk komt er op deze manier meer en strengere controle waardoor stroperij wordt afgeremd.

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten

Minimum maten

minimum maatVisplassen

visplassenWaterwegen

Waterwegen