Wie zijn wij?

Catch And Release Belgium,

 • Is een Feitelijke verenging, met als doel mensen samen te brengen die binnen de hengelsport streven naar een duurzaam visserijbeheer. Hierbij is het terug zetten van iedere gevangen vis gevangen op openbaar water onze prioriteit.
  De gezondheid van de vis is onze tweede prioriteit, deze behandelen we met de grootste zorg en respect.
  Zo hopen we dat mensen die een wantrouwige kijk hebben op het hengelsport gebeuren, kunnen inzien dat we geen sadisten zijn maar natuurliefhebbers zijn. We nemen immers een kijkje in de onderwater wereld. Tevens gaan we de confrontatie aan met vissen, dit om te zien wie van ons de slimste is. Als dank voor de korte ontmoeting, gunnen wij deze de vrijheid. Deze vis zien weg zwemmen is voor ons de kers op de taart.
 • C&R is een roofvisvereniging die vind dat er iets moet worden gedaan tegen de visstroperij in België, we brengen ordediensten op de hoogte waar inbreuken zijn, en sensibiliseren mensen.
 • C&R is voor iedereen! Voor ons is ieder lid gelijk en iedereen heeft zeggenschap bij mogelijke debatten.
 • C&R mag geld inzamelen door en voor het organiseren van evenementen, verkoop van merchandise,…
  Dit geld wordt gebruikt voor het organiseren van workshops, evenementen, hengelbijeenkomsten en advertentie’s in samenspraak met alle leden.
 • Dagelijks Bestuur:
  Voorzitter: Ivo Crabbe
  Secretaris: Daan Standaert
  Penning Meester: Marijke Verbeeck
  Web beheerder; Nick Meert

Het bestuur van C&R Belgium heeft geen rechten en/of plichten ten opzichte van derden.